On 21:08 with No comments

Sinh lý học là môn học cơ sở của y học. Sinh lý học y học chuyên nghiên cứu về hoạt động chức năng của các tế bào, các cơ quan, hệ thống cơ quan trong mối liên hệ giữa chúng với môi trường sống, đồng thời nghiên cứu về sự điều hòa chức năng để đảm bảo cho cơ thể tồn tại, phát triển và thích ứng được với sự biến đổi của môi trường
sách chia làm 2 tập do bộ môn sinh lý học đại học y Hà Nội biên soạn
Sinh Lý Học - Tập 1
Tập 1 – Sinh Lý Học
Sinh Lý Học - tập 2
Tập 2 – Sinh Lý Học

Sách định dạng PDF đẹp được scan công phu
Download sách miễn phí tại đây : https://onedrive.live.com/?id=264D43810E6C110C%2186592&cid=264D43810E6C110C&group=0

Các chương trong sách
Tập 1 :
Chương I. SINH LÝ ĐẠI CƯƠNG
Chương II. SINH LÝ MÁU VÀ DỊCH THỂ
Chương 3. SINH LÝ TUẦN HOÀN
Chương 4. SINH LÝ HÔ HẤP
Chương 5. SINH LÝ TIÊU HÓA
Tập 2 :
Chương 6. QUÁ TRÌNH TẠO NƯỚC TIỂU Ở THẬN
Chương 7. SINH LÝ NỘI TIẾT
Chương 8. SINH LÝ SINH SẢN
Chương 9. SINH LÝ CƠ
Chương 10. SINH LÝ HỆ THẦN KINH
Chương 11. NHỮNG CHỨC NĂNG CAO CẤP